e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Oferta - Aktualności

TELEMEDYCYNA !

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji z naszymi lekarzami w ramach telemedycyny!

Konsultacje w tym trybie umawiane są telefonicznie oraz mailowo. Lekarz Orvit Clinic kontaktuje się z pacjentem o umówionej godzinie, rozmowa trwa tyle, ile wymaga tego sytuacja chorego. W trakcie takiej porady powstaje dokumentacja medyczna w naszym systemie komputerowym, istnieje także możliwość wystawienia e-recept, zaświadczeń, zwolnień ZUS ZLA oraz skierowań.

Nasza diagnostyka obrazowa jest dostępna w razie ostrych dolegliwości i urazów. Konieczność wykonania pilnego badania RTG, TK lub MR weryfikują lekarze Orvit Clinic podczas teleporady.

W systemie telemedycyny pracują także nasi fizjoterapeuci- zachęcamy do tej formy leczenia, szczególnie osoby chcące  kontynuować terapię rozpoczętą w systemie stacjonarnym. To nowoczesne rozwiązanie, po pokonaniu poczatkowych trudności, może pomóc w powrocie do zdrowia w tej trudnej sytuacji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!