e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Oferta - Fizjoterapia

Krioterapia

Krioterapia jest zabiegiem bodźcowym, stymulującym, polegającym na stosowaniu niskich temperatur celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji na zimno dla wspomagania leczenia podstawowego i ułatwianiu leczenia ruchem.

Istotą zabiegu jest reakcja odruchowa na bodziec termiczny wyrażona rozszerzaniem się głęboko położonych naczyń krwionośnych. 
Do podstawowych efektów terapeutycznych zalicza się: obniżenie aktywności procesów zapalnych, zmniejszenie bólu, obniżenie napięcia mięśniowego, skrócenie czasu leczenia kontuzji.
Pacjent poddany terapii przez kilkanaście sekund odczuwa ciepło, co jest skutkiem skurczu naczyń. Następnie naczynia krwionośne szybko rozszerzają się i dochodzi przyspieszenia przepływu krwi, utrzymującego się przez 3 - 4 godziny. Przekrwienie jest tym większe, im znaczniejsze było oziębienie. Efektem wykonanego zabiegu krioterapii jest długotrwałe ogrzanie wybranego obszaru ciała, korzystniejsze niż ogrzanie ciała energią z zewnątrz. Po upływie kilku godzin zmniejszają się obrzęki poddanych terapii tkanek, poprawia się przepływ i oczyszczanie chłonki w układzie limfatycznym.