e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Oferta - Staw skokowy

Skręcenia stawu skokowego

Ze względu na swoją lokalizację staw skokowy jest szczególnie narażony na urazy. 

Statystyki wskazują, że skręcenie stawu skokowego to najczęstszy uraz układu ruchu. Czy zawsze banalny? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie musimy ustalić co rozumiemy pod popularnym pojęciem skręcenie stawu skokowego. Zwykle do urazu tego dochodzi w wyniku rotacji i odwrócenia stopy (tzw. ewersja) - największa bolesność lokalizuje się poniżej kostki bocznej, co najczęściej świadczy o uszkodzeniu więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ang. Anterior talo-fibular ligament, ATFL). Dużo rzadziej do skręcenia dochodzi w mechnizmie inwersji lub forsownego zgięcia podeszwowego. Wtedy zwykle uszkodzeniu ulegają inne struktury stabilizujące, między innymi więzadło trójgraniaste (ang. Deltoid ligemant, DL). Jeżeli w trakcie urazu dochodzi do forsownej rotacji możemy mieć do czynienia z izolowanym uszkodzeniem połączenia pomiędzy kośćmi podudzia - piszczelową i strzałkową (tzw. uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego). Ogólnie skręcenie dzielimy ze względu na stopień uszkodzenia na I stopień (naciągnięcie), II stopień (naderwanie) i III stopień (zerwanie). Jeżeli energia urazu jest odpowiednio duża a więzadła- mocne - wówczas dochodzi do złamania kości- są to najczęściej tzw. złamania kostek, często wymagające leczenia operacyjnego.

Więzadła stawu skokowego są łatwo dostępne badaniu USG. Technika ta jest bardzo pomocna w ocenie ciężkości urazu i pozwala właściwie zaplanować leczenie.
Chrząstka stawowa- ze względu na budowę stawu skokowego chrząstka stawowa tego stawu jest narażona na uszkodzenia w przypadku nawracających incydentów skręcenia lub też rozwijającej się na skutek urazu niestabilności. Objawami uszkodzenia chrząstki są przewlekłe bóle po przebytym urazie oraz obrzęki wynikające z nadmiernej ilości płynu w stawie. Uraz stawu skokowego może prowadzić do rozległego stłuczenia chrząstki a nawet do wyłamania jej fragmentu. Tego typu uszkodzenie może być początkowo niewidoczne w standardowym RTG. W przypadku przedłużających się dolegliwości lub wysięków w stawie skokowym wskazane jest badanie rezonansem magnetycznym.