e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Zespół

dr n. o zdr.  Mateusz Szostak

dr n. o zdr. Mateusz Szostak

Dorobek zawodowy:

Szkolenie specjalizacyjne rozpoczął w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatoligii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu - rozprawa na temat choroby zwyrodnieniiowej kęgosłupa u ludzi młodych.

W roku 2019 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach z zakresu neurochorurgii, mikrochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa - w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Jest asystentem w Katedrze Farmakologii i Terapii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Systematycznie prowadzi zajęcia ze studentami, w tym zagranicznymi. Stanowi to niezwykle ważny aspekt w poszerzaniu i aktualizowaniu jego wiedzy na temat leczenia zachowawczego schorzeń neurochirurgicznych, których jest zwolennikiem.

Szczególne zainteresowania zawodowe to chirurgia kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa, onkologia, urazy), chirurgia nerwów obwodowych (zespoły uciskowe, nowotwory, zespoły pourazowe); neurochirurgia - zabiegi neurochirurgii czynnościowej, operacje onkologiczne i naczyniowe w zakresie mózgowia oraz rdzenia kręgowego.

Aktualnie zajmuje się także leczeniem przeciwbólowym z zastosowaniem iniekcji pod kontrolą USG i RTG. Nakłucia w zakresie całego ciała - mi. in. zespoły bólowe głowy, neuropatie obwodowe, bóle stawów, bóle pourazowe, bóle pleców i inne. Wielokrotne iniekcje sa dla niego wstępnym etapem kwalifikacji do zabiegu operacyjnego - precyzyjnie wskazując miejsce oraz mechanizm bólu. Stanowią one ważny element w leczeniu bólu powięziowego, bólu mięśniowego i innych schorzeń.

Szczególne zainteresownaie to techniki małoinwazyjne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu chirurgii plastycznej. Poza efektem terapeutycznym zwraca szczególną uwagę na estetyczne walory wykonywanych procedur i na formę psychiczną pacjenta po operacji - niezwykle ważną w kontekście sił na podjęcie dalszego leczenia. Zabieg operacyjny wielokrotnie jest tylko wstępnym etapem długiego procesu terapeutycznego, w którym zawsze stara się towarzyszyć pacjentom i wspierać ich merytorycznie i psychicznie.

W wolnej chwili pisze artykuły, prowadzi badania naukowe. Jest autorem nowych dostępów operacyjnych oraz projektuje implanty wykorzystując własne doświadczenie operacyjne - kilka implantów i narzędzi wydrukowano w technologii polimerowej drukarek 3D i zaprezentowano na spotkaniach  w korporacjach medycznych.

Jest promotorem i kierownikiem prac magisterskich - młodych ludzi uważa za niezwykle kreatywnych. Fascynuje się ich ciekawym i odmiennym spojrzeniem na różne tematy, podziwia za otwartość umysłu i wyobraźnię.