e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: tel. 723186490

Zespół

dr Tomasz Tykwiński

dr Tomasz Tykwiński

Dr Tomasz Tykwiński urodził się w Bydgoszczy, ukończył IV liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy o profilu wiedzy o krajach anglosaskich. Następnie Wydział Medyczny Gdańskiej Akademii Medycznej w 2002 roku. Przez całe studia pracował w Studenckim Kole Chirurgicznym oraz zarządzie Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Po odbyciu stażu w Szpitalu Uniwersyteckim in. A. Jurasza podjął pracę w tamtejszej Klinice Neurochirurgii. Równocześnie pracował jako asystent Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego oraz Ratownictwa Medycznego. Prowadził badania na temat onkogenezy guzów mózgu publikując m.i.n. w Genes, Chromosomes and Cancer.

W 2010 roku uzyskał tytuł Specjalisty Neurochirurga i Neurotraumatologa. Ukończył cykl szkoleń w zakresie neurochirurgii zakończony w 2011 roku Europejskim Egzaminem Neurochirurgicznym. W tym też roku zawodowo i rodzinnie związał się z Toruniem pracując w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Kopernika.

Dr Tykwiński specjalizuje się w chirurgii małoinwazyjnej kręgosłupa oraz neuroonkologii. Swoją wiedzę zdobywał podczas szkoleń w ośrodkach na świecie (m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Holandia, Niemcy, Francja, Grecja). Razem z dr Maciejem Prywińskim rozpoczął stosowanie i upowszechnił techniki przezskórnych stabilizacji kręgosłupa, a także nowych dostępów operacyjnych opisanych w European Spine Journal.

Obecnie zajmuje się także ciężkimi skoliozami i innymi deformacjami kręgosłupa u dorosłych, ucząc się m.i.n u profesorów: E. Benzela, A. Heuck, S. Charosky'ego. Interesuje się także terapią manualną, ukończył roczny kurs diagnostyki osteopatycznej.

 Kompetencje:

  • Ostrzyknięcie stawowe i okołostawowe kręgosłupa
  • Diagnostyka inwazyjna (dyskografia krążków kręgosłupa, nakłucia zbiorników płynu mózgowo - rdzeniowego)
  • Operacje obarczające kręgosłupa
  • Stabilizacje otwarte i małoinwazyjne całego kręgosłupa
  • Dostępy przez jamę brzuszną, zaotrzewnowe oraz przez klatkę piersiową
  • Kompleksowe korekcje deformacji skoliotycznych dorosłych
  • Operacja guzów ośrodkowego układu nerwowego
  • Operacje korekcji wrodzonych malformacji (np. Zespołu Chiari)
  • Diagnostyka kręgosłupa i głowy (MR, TK RTG)