e-mail: recepcja@orvit.pl / tel: 723186490

Zespół

mgr Barbara Bojanowska

mgr Barbara Bojanowska

Barbara Bojanowska urodziła się w Kwidzynie. W 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Fizjoterapii uzyskując tym samym tytuł Technika Fizjoterapii. W tym samym roku rozpoczęła naukę w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie na wydziale Fizjoterapii. W 2008 roku odebrała dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskując tytuł licencjacki.

Odbyła praktykę na oddziale rehabilitacyjnym i urazowo-ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu oraz praktykę zawodową na oddziale neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Od 2005 roku pracuje w dziale fizjoterapii Lecznic Citomed Sp z o.o. a od 2013 roku związana jest z Orvit Clinic.

W 2011 roku zdobyła tytuł magistra na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie biznesem.

Audytor Systemu ISO 9001:2001. Posiada certyfikat praktycznego podejścia do terapii w podwieszeniu w praktyce fizjoterapeutycznej.

Pogłębia wiedzę z zakresu koncepcji Kinetic Control - nowoczesnych metod rehabilitacji, właściwej klasyfikacji dysfunkcji, diagnostyki jak również odtwarzania kontroli motorycznej błędnych wzorców ruchowych.

Kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa
 • Terapia Punktów Spustowych 
 • Głęboki masaż rozcierający i masaż funkcyjny

Terapia Manualna wg metody Briana Mulligana:

 • Mulligan Concept A
 • Mulligan Concept B
 • Mulligan Concept C

Kinetic Control:

 • Konflikt Panewkowo - Udowy. Problem funkcji czy struktury?  Fakty czy fikcja? 
 • Kinetic Control moduł I - kręgosłup lędźwiowy
 • Kinetic Control moduł III - staw biodrowy i kończyna dolna

Osteopatia:

 • Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kregosłupa: moguł I i II - kręgosłup lędźwiowy i miednica
 • Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa: moduł III - kręgosłup piersiowy i jama brzuszna
 • Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa: moduł IV - kręgosłup szyjny - część I
 • Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa; moduł V - kręgosłup szyjny - część II

Stawy obwodowe - Osteopatyczna diagnostyka i leczenie:

 • Moduł I - staw biodrowy i staw kolanowy  - część I
 • Moduł II - staw biodrowy i staw kolanowy - część II
 • Moduł III - kończyna górna - część I
 • Moduł IV - kończyna górna - część II